Veelgestelde vragen

Voorwaarden

Wie kan zich laten testen?

 • Je moet een doorverwijziging van de overheid hebben met bijbehorende activatiecode (PCR-code) voor een Covid 19-test. Deze PCR-code wordt door de overheid gegeven op basis van de criteria van Sciensano. En deze verkrijg je via sms van de overheid indien je van een rode zone terugkeert of indien je door de contactonderzoekers bent gecontacteerd.
 • OF je huisarts schreef je een test voor in het testcentrum
 • OF je vertrekt naar het buitenland. Meerdere landen eisen van buitenlanders een attest van een recente negatieve test, of een verplichte quarantaine na aankomst. Deze eis kan men terug vinden via diplomatie.belgium.be. Wie naar het buitenland vertrekt voor een professionele verplaatsing of voor vakantie, kan zich voortaan laten testen in het testdorp. Hiervoor kan je een test aankopen voor €46,81 per persoon. Deze test wordt niet terugbetaald door het RIZIV.  Het is aan de reiziger om zich correct te informeren over het reisadvies van het land van bestemming en de geldigheidsduur van zijn test.
 • Daarnaast zijn er drie voorwaarden:
  • Geen of lichte symptomen vertonen.
  • Wonen in de stad Antwerpen of de gemeenten Borsbeek, Schoten, Stabroek of Wommelgem.
  • De online registratie doorlopen hebben. Na afloopkrijg je een e-ticket met QR-code die op het gevraagde tijdstip toegang geeft tot het testdorp.

Opgelet: in het testdorp worden enkel PCR-testen afgenomen, geen serologische testen (bloedtest)

Ik werk in Antwerpen, maar woon er niet. Kan ik me laten testen in TestCovid?

 • Nee, momenteel kan dat nog niet.
 • Je moet in de stad Antwerpen, Borsbeek, Stabroek, Wommelgem of Schoten wonen, plus beantwoorden aan de andere voorwaarden.
 • Op termijn bekijken we uitbreidingen.

Aanmelden en registratie

Waar kan ik me aanmelden en registreren voor het testdorp?

 • Op antwerpen.testcovid.be.
 • De website en de registratieprocedure zijn in 3 talen opgemaakt: Nederlands, Frans en Engels.

Kunnen ook mensen zonder computer zich registreren?

 • We werken aan een alternatief om de digitale drempel weg te nemen.
 • Het gaat om verschillende locaties in de stad en randgemeenten waar mensen naartoe kunnen gaan om zich te (laten) registreren. Het systeem wordt momenteel nog op punt gesteld met de betrokken partners.

Waarom heb ik een activatiecode (PCR-code) van het contactonderzoek nodig?

 • Je hebt deze activatiecode (PCR-code) van de overheid nodig om je te kunnen registreren voor het testdorp indien je teruggekeerd bent uit een rode zone of indien je door de contactonderzoekers bent gecontacteerd. Zo kan de overheid ook controleren of je ook werkelijk een test nodig hebt en wordt de capaciteit van de labo’s in het land ideaal gebruikt.

Hoe krijg ik een activatiecode voor een COVID-19 test?

U krijgt per sms een code waarmee u een test kan laten afnemen.

 • Bent u een reiziger die terugkeert uit een rode zone? Dan ontvangt u deze code nadat u het verplichte elektronische reisformulier hebt ingevuld, het zogeheten “Public Health Passenger Locator”. U vindt dat formulier op de website van buitenlandse zaken.
 • Bent u van dichtbij en langer dan 15 min. in contact gekomen van een COVID-19-patiënt? Dan wordt u opgebeld door het contactonderzoekscentrum, op voorwaarde natuurlijk dat patiënt eerst aan het contactonderzoek gemeld heeft dat u een risicovol contactpersoon bent. Na dat telefoongesprek ontvangt u de sms met de activatiecode voor de test.

Geen sms ontvangen? Raadpleeg uw huisarts. Die kan beoordelen of een test nodig is en kan er u een voorschrijven.

Heb je meer vragen over het bekomen van een activatiecode, neem dan contact op met de overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/contact/

Kan je zonder afspraak een test krijgen?

 • Dat kan alleen als je de procedure via deze website volgde.

Locatie / bereikbaarheid

Waar worden de tests afgenomen?

 • In een tijdelijk opgezet testdorp in Spoor Oost.
  • De ingang voor wagens ligt aan de Noordersingel.
  • De ingang voor voetgangers en fietsers ligt aan de Schijnpoortweg (naast het Lukoil tankstation).

Is de locatie toegankelijk voor personen met een beperking?

 • Ja, alles is op de begane grond en rolstoeltoegankelijk.

Kan ik ook met de fiets of te voet komen?

 • We raden aan om met de wagen komen, maar wie geen wagen heeft kan zonder problemen met de fiets, het openbaar vervoer of te voet komen. Ter plaatse parkeer je je fiets in de fietsenstalling en ga je te voet door de rij voor voetgangers.

Testdorp

Wanneer is TestCovid open?

 • Openingstijden testdorp:
  Maandag: 9.30 – 16.30 uur
  Dinsdag: 9.00 – 16.30 uur
  Woensdag: 9.00 – 16.30 uur
  Donderdag: 9.00 – 16.30 uur
  Vrijdag: 9.00 – 16.30 uur
  Zaterdag: 9.00 – 12.30 uur
  Zondag: 9.00 – 12.30 uur
 • Je moet wel komen op het ogenblik dat je tijdens de inschrijvingsprocedure hebt gekregen. Dit uur staat tevens op het toegangsticket.

Ik heb een (medische) vraag over het coronavirus, kan ik hiervoor terecht in het testdorp?

Neen, in het testdorp worden er geen (medische) vragen beantwoord. Contacteer hiervoor uw (huis)arts.

Ik kom mij laten testen, kan ik een afwezigheidsattest krijgen?
Neen, in het testdorp worden er geen afwezigheidsattesten gegeven. Contacteer hiervoor uw (huis)arts.

Test in TestCovid

Moet ik betalen voor deze test?

 • De overheid vergoedt het testlabo voor de tests waarvoor een activatiecode werd toegekend of indien de huisarts een digitaal voorschrift heeft voorgeschreven.
 • De overheid bepaalt wanneer iemand de activatiecode krijgt.
 • Wie naar het buitenland vertrekt voor een professionele verplaatsing of voor vakantie, kan zich voortaan laten testen in het testdorp. Hiervoor kan je een test aankopen voor €46,81 per persoon. Deze test wordt niet terugbetaald door het RIZIV.

Wat moet ik meebrengen naar het testdorp?

 • Je e-ticket met je QR-code die je krijgt na de online registratie succesvol doorlopen te hebben en je identiteitskaart.
 • Het maakt niet uit of je dit hebt afgeprint, dan wel of je dit op je smartphone meebrengt.

Ik heb mijn e-ticket met QR-code niet bij me aan het testdorp. Wat nu?

 • De medewerker aan de ingang zal je doorverwijzen naar de helpdesk in het testdorp.
 • Let wel, indien je nog niet was geregistreerd, word je weggestuurd.

Ik heb geen QR-code ontvangen nadat ik mij geregistreerd heb. Wat nu?

 • Controleer voor de zekerheid ook even je ongewenste mails. Niets ontvangen? De medewerker aan de ingang van het testdorp zal je doorverwijzen naar de helpdesk op de testsite.

Testresultaat

Hoe snel ken je het resultaat van de test?

Er wordt gestreefd om het resultaat van de test ter beschikking te stellen binnen 48u na afname van de test.(*) Deze doorlooptijd is echter indicatief.

In uitzonderlijke gevallen kan er vertraging optreden of kan de betrokkene worden verzocht om een nieuwe staalafname te laten uitvoeren omdat door een technisch of analytisch probleem de kwaliteit van (het resultaat van) het onderzoek niet gegarandeerd kan worden.

De resultaten kunnen worden teruggevonden op de officiële website van de overheid www.mijngezondheid.be / www.cozo.be.

De stalen worden geanalyseerd door de labo’s van het nationaal testplatform. Dit betekent dat de partners van TestCovid.be geen garanties kunnen geven betreffende de snelheid waarop de resultaten beschikbaar zijn.

(*) Voor 99% van de testen is het resultaat beschikbaar binnen 36u na staalafname. Vaak is het resultaat sneller beschikbaar. Zo blijkt dat 45% van de resultaten gepubliceerd werden binnen 12 uur na staalafname en 75% van de resultaten waren binnen 24 uur na staalafname beschikbaar.

Wie ziet het resultaat van de test?

 • Je arts. Hij beheert je globaal medisch dossier (GMD). Hij kan je informeren over het testresultaat en welke acties je moet nemen. Vermeld daarom zeker de naam van je arts bij de registratie.
 • De overheid.
 • Je kan je resultaat zelf zien op cozo.be of op www.mijngezondheid.be.

Welke maatregelen moet ik volgen in afwachting van mijn resultaat?
Volg steeds de richtlijnen van de overheid, je kan deze raadplegen op https://www.info-coronavirus.be/.
Indien u specifieke vragen heeft, kan u zich richten tot uw (huis)arts.

Na je test

Hoe snel ken je het resultaat van de test?

Er wordt gestreefd om het resultaat van de test ter beschikking te stellen binnen 48u na afname van de test.(*) Deze doorlooptijd is echter indicatief.

In uitzonderlijke gevallen kan er vertraging optreden of kan de betrokkene worden verzocht om een nieuwe staalafname te laten uitvoeren omdat door een technisch of analytisch probleem de kwaliteit van (het resultaat van) het onderzoek niet gegarandeerd kan worden.

De resultaten kunnen worden teruggevonden op de officiële website van de overheid www.mijngezondheid.be / www.cozo.be.

De stalen worden geanalyseerd door de labo’s van het nationaal testplatform. Dit betekent dat de partners van TestCovid.be geen garanties kunnen geven betreffende de snelheid waarop de resultaten beschikbaar zijn.

(*) Voor 99% van de testen is het resultaat beschikbaar binnen 36u na staalafname. Vaak is het resultaat sneller beschikbaar. Zo blijkt dat 45% van de resultaten gepubliceerd werden binnen 12 uur na staalafname en 75% van de resultaten waren binnen 24 uur na staalafname beschikbaar.

Wat moet ik doen als ik positief test?

Test je positief, dan ben je besmet met Covid 19. Het is dan heel belangrijk dat je thuis blijft en dat je je daar zo veel mogelijk isoleert van andere mensen.

Dat doe je minstens 7 dagen. Word je ziek en krijg je symptomen, dan blijf je thuis in isolatie zolang  je die symptomen hebt. Word je erg ziek (bv. ademhalingsproblemen, zeer hoge koorts,…), bel dan je huisarts om een afspraak te maken. Als je toch (rechtstreeks) naar een spoedgevallendienst gaat, breng hen telefonisch op de hoogte voor je aankomst.

Wat moet ik doen als ik negatief test?

Dat hangt af van je situatie. Meer info vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/

Meer informatie over het Covid 19 virus vind je op www.info-coronavirus.be.

Privacy

Hoe respecteren we je privacy?

 • We gebruiken je persoons- en gezondheidsgegevens alleen voor de testing, tracering en opvolging van Covid-19.
 • Alleen jijzelf, de betrokken zorgverleners en de overheid kunnen de gegevens zien (zie ‘Wie ziet het resultaat van de test?’).
 • Anderen kunnen je niet herkennen. Bovendien verwerken we je gegevens anoniem. Klik hier voor ons volledige privacy statement.

Klopt het dat er gegevens gelekt zijn, zoals op vtm vermeld werd?

 • Er zijn geen gegevens of data zichtbaar geweest voor andere gebruikers. Het had wel gekund voor wie in dergelijke zaken thuis is (hacker,…).
 • Omdat een veiligheidscheck een tijdje niet actief was op de pagina van het e-ticket, kon zo’n specialist door een aantal cijfers uit een lange url te veranderen op een e-ticket terechtkomen dat was uitgereikt aan een voorganger.
 • De enige gegevens die op dat e-ticket staan en die op die manier konden bekeken worden, waren de naam en het moment van afspraak. Geen andere persoonsgegevens en al helemaal geen medische gegevens, die vallen volledig buiten de registratieprocedure via de website.
 • De situatie is meteen na de melding rechtgezet. Nu zit die beveiliging wel op die pagina en mag iedereen gerust zijn dat zijn of haar gegevens niet openbaar zijn.

Partners

Wie zijn de partners achter dit project?

 • 14 partners hebben de handen in elkaar geslagen, dat zijn:
  • de Stad Antwerpen
  • de 4 Huisartsenkringen van Antwerpen
  • Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA)
  • Universiteit Antwerpen (UA)
  • Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)
  • AP Hogeschool
  • KAVA
  • de provincie Antwerpen
  • Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
  • de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid
  • RIZIV
  • eHealth
  • Mediris
 • Golazo zorgt voor de logistieke en operationele ondersteuning.